Privatni smještaj u Trogiru

Adresa 2: Mrčelina 1, Split